RUINAS "Resurrekzión" EP BALMOG "Eve" BALMOG "Desacougo" EP RUINAS "Ikonoklasta"
       
BALMOG "Vacuum" OVAKNER "Ar/Lume" EP BALMOG "Summa Fide" BALMOG "Testimony of the Abominable"LOSTREGOS "Onde Calan os Corazóns, Ruxen as Pedras" OCEAN GATES "Ocean Gates" LOSTREGOS "A Fine Day To Die (Un Bo Día pra Morrer) - Lords of the North: A Tribute to Bathory" LOSTREGOS "Lendas Baixo o Luar"
info@varunian.com   |   Varunian ® 2007   |   Inde Deus Abest